نتایج حرفه ای حاصل انتخاب های هوشمندانه است  

اقتصادی

۱،۳۰۰،۰۰۰تومان

 • FHD
 • ۵ تا ۷ روز
 • استانداردهای پخش صداوسیما
 • تدوین استاندارد
 • مناسب اینستاگرام
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

حرفه ای

۲۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

 • FHD
 • ۱۵ تا ۶۰ روز
 • استانداردهای پخش صداوسیما
 • تدوین حرفه ای
 • کارگردانی
 • سناریو
 • بازیگر
 • دکور
 • تجهیزات سینمایی
 • ...

بایگانی‌ها